Cālēni

Pirmsskolas skolotājas:

  • Guna Kuļika
  • Liene Rimšāne

Pirmsskolas skolotāja palīgs:

  • Inga Bebriša

Izglītojamo skaits – 10