FOLKLORAS KOPAS RUKŪZĪTE DARBOŠANĀS

Vilces pamatskolas folkloras kopa "Rukūzīte" ir piedalījusies brīnumainā piedzīvojumā – 39. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu festivālā "Pulkā eimu, pulkā teku" (PEPT) Cesvainē.  

Cesvainē reiz pavadītas 3 aizraujošas dienas - muzicēts, dziedāts, iets rotaļās. Dažiem rukūzēniem šis bija pirmais šāds piedzīvojums, bet kādam tas bija jau trešais, ceturtais, pat piektais.
Lai varētu piedalīties festivālos, visu mācību gadu jāpiedalās dažādos konkursos, skatēs, ko mēs arī darām un gūstam labus panākumus ne tikai Zemgales reģionā, bet arī Latvijas mērogā.

Nesen cītīgi gatavojāmies stāstnieku konkursam "Teci, teci, valodiņa". Katrs dalībnieks sagatavoja vienu Latviešu tautas pasaku, anekdoti un kādu stāstu no savas dzīves. Pirmā konkursa kārta notika skolā, kopas ietvaros, izvērtējām visus dalībniekus un Zemgales reģiona kārtai izvirzījām 5 brašos stāstniekus - pirmklasnieci Sintu Meijeri, Martu Kalniņu un  Rūdolfu Jakuško - 2.kl., Adelīnu Jakuško, Maratu Dubrovski, Noru Bleideli un Ēvaldu Dunavski - 4.kl. Konkurss notika Vilces muižas noslēpumainajos pagrabos un stāstniekus vērtēja kompetenta žūrija - Vilces tautas nama vadītāja Vigita Pumpure, skolotāja un kādreizējā folkloras kopas vadītāja Sarmīte Vīpule un aktieris Kaspars Gods. 
Kopā ar mums konkursā piedalījās Iecavas k/n f/k "Tarkšķi" un Kalnciema vsk. f/k "Sudrabiņš" labākie stāstnieki. Žūrija vērtēja un lēma, ka uz finālu Rīgā no Vilces dosies trīs brašuļi - Adelīna, Marats un Ēvalds. 

Šajā finālā piedalījās ap 150 dažāda vecuma bērniem no visas Latvijas. Mūsu rukūzēni Adelīna Jakuška, Marats Dubrovskis un Ēvalds Dunavskis ieguva II pakāpes diplomu un Lielā stāstnieka titulu.

Guna Čodare, f/k RUKŪZĪTE vadītāja