Vakances

VILCES PAMATSKOLA UZ NENOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ KRIEVU VALODAS SKOLOTĀJU

VILCES PAMATSKOLA UZ NENOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ KRIEVU VALODAS SKOLOTĀJU

Galvenie pienākumi: •    cieņpilni, ar prieku un radoši darboties kopā ar bērniem; •    īstenot pamatizglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu; •    plānot un realizēt pedagoģisko darbu sadarbībā ar kolēģiem;

Lasīt vairāk
VILCES PAMATSKOLA UZ NENOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ SKOLOTĀJU LOGOPĒDU

VILCES PAMATSKOLA UZ NENOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ SKOLOTĀJU LOGOPĒDU

Galvenie pienākumi: veikt darbu, saskaņā ar katra izglītojamā izglītības programmu, valodas attīstības traucējumiem un attīstības īpatnībām; veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti; konsultēt grupas skolotājus, palīgus un vecākus; kārtot dokumentāciju.

Lasīt vairāk
VILCES PAMATSKOLA UZ NENOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ SPECIĀLO PEDAGOGU

VILCES PAMATSKOLA UZ NENOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ SPECIĀLO PEDAGOGU

Galvenie pienākumi: veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem; palīdzēt, konsultēt iestādes skolotājus darbā ar izglītojamo, kuram nepieciešams atbalsts; īstenot pamatizglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna individualitāti; plānot un realizēt savu darbu sadarbībā ar kolēģiem un bērnu vecākiem.veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti; konsultēt grupas skolotājus, palīgus un vecākus; kārtot dokumentāciju.    

Lasīt vairāk
VILCES PAMATSKOLA UZ NOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJU

VILCES PAMATSKOLA UZ NOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJU

Galvenie pienākumi: •    cieņpilni, ar prieku un radoši darboties kopā ar bērniem; •    īstenot pamatizglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu; •    plānot un realizēt pedagoģisko darbu sadarbībā ar kolēģiem;

Lasīt vairāk
VILCES PAMATSKOLA UZ NENOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ MEDICĪNAS MĀSU UZ 0.5 SLODZI

VILCES PAMATSKOLA UZ NENOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ MEDICĪNAS MĀSU UZ 0.5 SLODZI

Medicīnas māsas galvenie darba pienākumi: •    uzraudzīt izglītības iestādes sanitāri higiēnisko stāvokli, •    veikt izglītojamo veselības stāvokļa novērtēšanu, •    sekot higiēnas prasību ievērošanu izglītības iestādē, •    aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, •    sabalansētas izglītojamo ēdienkartes pārraudzība un ēdināšanas kvalitātes kontrole, •    sadarboties ar izglītojamo vecākiem, •    veikt primāro pretepidēmijas pasākumu organizēšanu infekcijas slimību gadījumos.

Lasīt vairāk
VILCES PAMATSKOLA UZ NOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

VILCES PAMATSKOLA UZ NOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

Galvenie pienākumi: •    cieņpilni, ar prieku un radoši darboties kopā ar bērniem; •    īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei; •    plānot un realizēt pedagoģisko darbu sadarbībā ar kolēģiem;    

Lasīt vairāk