Vadība

 

  • Zanda Reinvalde – direktores p.i.
  • Dace Nvada - direktores vietniece izglītības jomā
  • Agris Zaķis – saimniecības pārzinis
  • Ludmila Čebotara – lietvede