Vadība

  • Dzidra Simanoviča – direktore kopš 2000.gada
  • Zanda Reinvalde – direktores vietniece izglītības jomā
  • Agris Zaķis – saimniecības pārzinis
  • Ludmila Čebotara – lietvede