Skolotāji

 • Guna Čodare – sākumskola, mūzika, 2.klases audzinātāja
 • Aiva Ozoliņa – vēsture, sociālās zinības, 8.klases audzinātāja
 • Inese Klausa – angļu valoda, 7.klases audzinātāja
 • Marita Kozule – vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, 9.klases audzinātāja
 • Dace Novada – bioloģija, ķīmija, mājturība un tehnoloģijas
 • Alla Ozola – sākumskola, ģeogrāfija, latviešu valoda un literatūra, 1.klases audzinātāja
 • Zanda Reinvalde – latviešu valoda un literatūra, bibliotekāre, direktores p.i.
 • Līga Plāte – sports, 6. klases audzinātāja
 • Ināra Vasiļevska - matemātika, fizika, 5. klases audzinātāja
 • Sarmīte Vjatere – sākumskola, matemātika, 4.klases audzinātāja
 • Rima Zemeža – sākumskola, krievu valoda, 3.klases audzinātāja
 • Līga Japina – informātika