Skolotāji

 • Guna Čodare – sākumskola, mūzika, krievu val., 1.klases audzinātāja
 • Aiva Ozoliņa – vēsture, sociālās zinības
 • Marita Kozule – vizuālā māksla, teātra māksla, 7.klases audzinātāja
 • Dace Novada – bioloģija, ķīmija, dizains un tehnoloģijas, 6. klases audzinātāja
 • Alla Ozola – sākumskola, ģeogrāfija, latviešu valoda un literatūra, 3. klases audzinātāja
 • Līga Japina - angļu valoda, datorika, 4. klases audzinātāja
 • Zanda Reinvalde – latviešu valoda un literatūra, 9. klases audzinātāja, direktore
 • Ināra Vasiļevska - matemātika, fizika, datorika, inženierzinības 8. klases audzinātāja
 • Diāna Eismonte – sākumskola, krievu val., 2.klases audzinātāja
 • Skaidrīte Vanaga - latviešu valoda un literatūra, 5. klases audzinātāja, bibliotekāre
 • Artūrs Kļimovičs - sports un veselība
 • Juris Ozols - dizains un tehnoloģijas