Skolotāji

 • Guna Čodare – sākumskola, mūzika, krievu val., 2. un 4.klases audzinātāja
 • Aiva Ozoliņa – vēsture, sociālās zinības
 • Inese Hišova - angļu valoda
 • Inese Klausa - angļu valoda
 • Marita Kozule – vizuālā māksla, teātra māksla, 5. un 8.klases audzinātāja
 • Dace Novada – bioloģija, ķīmija, inženierzinības, dizains un tehnoloģijas, 7. klases audzinātāja
 • Iveta Mitrevica – sākumskola, matemātika, 1. klases audzinātāja
 • Zanda Reinvalde – latviešu valoda un literatūra, direktore
 • Ināra Vasiļevska - matemātika, fizika, datorika, 9. klases audzinātāja
 • Diāna Eismonte – sākumskola, krievu val., 3.klases audzinātāja
 • Skaidrīte Vanaga - latviešu valoda un literatūra, 6. klases audzinātāja, bibliotekāre
 • Artūrs Kļimovičs - sports un veselība
 • Jānis Novads - dizains un tehnoloģijas
 • Gaitis Grūtups - ģeogrāfija