Skolotāji

 • Dzidra Simanoviča – sākumskola, matemātika, sociālās zinības
 • Matilde Spalvēna – mājturība un tehnoloģija zēniem
 • Guna Čodare – sākumskola, mūzika, 4.klases audzinātāja
 • Aiva Ozoliņa – vēsture, sociālās zinības, 6.klases audzinātāja
 • Inese Klausa – angļu valoda, 5.klases audzinātāja
 • Marita Kozule – vizuālā māksla, 7.klases audzinātāja
 • Dace Novada – bioloģija, ķīmija, mājturība un tehnoloģija meitenēm, 9.klases audzinātāja
 • Alla Ozola – sākumskola, ģeogrāfija, latviešu valoda un literatūra, 3.klases audzinātāja
 • Māra Erdmane – matemātika, fizika
 • Zanda Reinvalde – latviešu valoda un literatūra, bibliotekāre, 8.klases audzinātāja
 • Līga Plāte – sports
 • Sarmīte Vjatere – sākumskola, matemātika, 2.klases audzinātāja
 • Rima Zemeža – sākumskola, krievu valoda, 1.klases audzinātāja
 • Līga Japina – informātika