Skolotāji

 • Guna Čodare – sākumskola, mūzika, krievu val., 4.klases audzinātāja
 • Aiva Ozoliņa – vēsture, sociālās zinības
 • Inese Klausa – angļu valoda, 9.klases audzinātāja
 • Marita Kozule – vizuālā māksla, teātra māksla, 6.klases audzinātāja
 • Dace Novada – bioloģija, ķīmija, mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, 5. klases audzinātāja
 • Alla Ozola – sākumskola, ģeogrāfija, latviešu valoda un literatūra, 2. un 3. klases audzinātāja
 • Zanda Reinvalde – latviešu valoda un literatūra, direktore
 • Līga Plāte – sports, sports un veselība, 8. klases audzinātāja
 • Ināra Vasiļevska - matemātika, fizika, informātika, datorika, inženierzinības 7. klases audzinātāja
 • Diāna Eismonte – sākumskola, krievu val., 1.klases audzinātāja
 • Skaidrīte Vanaga - latviešu valoda un literatūra, bibliotekāre