Pašpārvalde

Vilces pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba plāns 2018./2019.m.g.

Septembris

 • Skolēnu pašpārvaldes jaunā sastāva ievēlēšana,
 • Pagājušā gada darba analīze.
 • Kopēj sanāksme ar ārpus darba organizētāju.
 • Darba plāna izveide, mērķu , uzdevumu un galveno virzienu izstrāde.
 • Skolēnu dienasgrāmatu un apvākoto grāmatu pārbaude.
 • Pāraujamo apavu pārbaude.

Oktobris

 • Skolotāju dienas pasākuma organizēšana
 • Informatīvās sanāksmes
 • Iesaistīšanās un darbošanās EKO skolas darbā
 • Ķirbju ballīte

Novembris

 • Informatīvās sanāksmes
 • Skolēnu piedalīšanās LR dzimšanas dienas pasākumā
 • Organizēt braucienu uz Jelgavas Lāpu gājienu.
 • Skolēnu uzvedība, kavējumu un pāraujamo apavu kontrole

Decembris

 • Konkurss- skaistākā Ziemassvētku piparkūka
 • Piedalīšanās labdarības akcijā „No sirds uz sirdi”
 • Skolēnu dienasgrāmatu pārbaude

Janvāris

 • Pašpārvaldes sanāksme par 1 semestra paveikto (izvērtējums)
 • Karjeras izvēles pasākums 7.-9.klasēm
 • Gatavošanās sirsniņ dienai

Februāris

 • Informatīvā sanāksme
 • Sirsniņ dienas pasākums

Marts

 • Informatīvā sanāksme
 • Galda spēļu nedēļa

Aprīlis

 • Informatīvā sanāksme
 • Joku diena!!!!
 • Dienasgrāmatu pārbaude un pāraujamo apavu kontrole

Maijs

 • Iesaistīšanās mātes dienas pasākumā
 • Zvaniņu svētku organizēšana
 • Skolas pasākums ”Pretī vasarai”
 • 2. Semestra darba analīze

Darba plānu  sastādīja pašpārvaldes konsultants- Inese Klausa

Pašpārvaldes sastāvs

2018/2019. māc. g.

Pašpārvaldes prezidents: Kārlis Pūķis 9.kl.

Pašpārvaldes prezidenta vietniece:  Sindija Veisa 9.kl.

Protokoliste: Alise Cipļājeva 6.kl.

 

Pašpārvaldes skolēnu sastāvs

5.kl.- Kristers Edgars Līdaks, Laura Beļkus, Anna  Kanišauska

6. kl.- Edijs Dunavskis, Rainers Mikus Puriņš, Cipļājeva Alise

7.kl. – Zane Novada, Reinis Novads

8.kl.- Eva  Zumenta, Ieva Kazaine

9.kl. – Kārlis Pūķis, Sindija Veisa, Viktorija Linda Šneidere, Vairis Šaverda, Vladimirs Strogonovs, Artūrs Rusteiko

 

Pašpārvaldes konsultante- Inese Klausa