Pašpārvalde

Vilces pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba plāns 2017./2018.m.g.

Septembris

 • Skolēnu pašpārvaldes jaunā sastāva ievēlēšana:
 • Pagājušā gada darba analīze.
 • Kopēj sanāksme ar ārpus darba organizētāju.
 • Darba plāna izveide, mērķu , uzdevumu un galveno virzienu izstrāde.
 • Skolēnu dienasgrāmatu un apvākoto grāmatu pārbaude.
 • Dvielīšu, apavu pārbaude
 • Piedalīšanās aktīvās nedēļas skolā .

Oktobris

 • Skolotāju dienas pasākuma organizēšana
 • Informatīvās sanāksmes
 • Iesaistīšanās un darbošanās EKO skolas darbā
 • Skolēnu dienasgrāmatu un ievākoto grāmatu atkārtotā pārbaude
 • Diskotēkas organizēšana pirms skolēnu brīvdienām.

Novembris

 • Informatīvās sanāksmes
 • Skolēnu piedalīšanās LR dzimšanas dienas pasākumā
 • Skolēnu uzvedība, kavējumu un pāraujamo apavu kontrole

Decembris

 • Konkurss- skaistākā Ziemassvētku piparkūka
 • Piedalīšanās labdarības akcijā „No sirds uz sirdi”
 • Skolēnu dienasgrāmatu pārbaude
 • Ziemassvētku Karnevāls, organizē konkursu – Skaistākā maska

Janvāris

 • Pašpārvaldes sanāksme par 1 semestra paveikto (izvērtējums)
 • Karjeras izvēles pasākums 7.-9.klasēm
 • Gatavošanās sirsniņ dienai

Februāris

 • Informatīvā sanāksme
 • Sirsniņ dienas pasākums

Marts

 • Informatīvā sanāksme
 • Galda spēļu nedēļa

Aprīlis

 • Informatīvā sanāksme
 • Dienasgrāmatu pārbaude un pāraujamo apavu kontrole

Maijs

 • Iesaistīšanās mātes dienas pasākumā
 • Zvaniņu svētku organizēšana
 • 2. Semestra darba analīze

Darba plānu  sastādīja pašpārvaldes konsultants- Inese Klausa

 

Skolēnu pašpārvaldes sastāvs 2017./2018. māc. g.

Pašpārvaldes prezidents: Kārlis Pūķis 8.kl.

Pašpārvaldes prezidenta vietniece:  Sindija Veisa 8.kl.

Protokoliste:  Ilze Baltušone 9.kl.

Kasiere:  Zane Novada 6.kl.

Pašpārvaldes skolēnu sastāvs

 5. kl.- Edijs Dunavskis, Rainers Mikus Puriņš, Kristers Rudis

6.kl. – Zane Novada, Reinis Novads, Daniela  Bīlmane

7.kl.- Eva  Zumenta, Ieva Kazaine

8.kl. – Kārlis Pūķis, Sindija Veisa, Viktorija Linda Šneidere

9.kl. -  Ilze Baltušone, Mārcis Šneiders

Pašpārvaldes konsultante- Inese Klausa