Sasniegumi

 

Mācību sasniegumi.

Jelgavas novada angļu valodas konkurss "Easter Race" - 4.vieta, Sanita Akmene, Roberts Meija, Nora Bleidele, Marats Dubrovskis. Skolotāja Līga Japina.

Sasniegumi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursos:

"Ziemas brīnums": Selīna Freimane, 2.kl. -1.v., Jānis Bleidels, 8.kl.-2.v., Katrīna Beroza un Elizabete Blūma, 7.kl.- atzinība.

"Latvijas dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi": Marta Kalniņa, 1.kl.-atzinība, Renārs Hofmarks, 2.kl.- atzinība. Skolotāja Marita Kozule.

Ralfs Veiss (8.kl.) – 3.vieta latviešu valodas un literatūras valsts 49. olimpiādē Jelgavas  novadā. Skolotāja Zanda Reinvalde.

Selīna Freimane (2.kl.) – 4.-5.vieta sākumskolas latviešu valodas olimpiādē Jelgavas  novadā. Skolotāja Diāna Eismonte.

Sanita Akmene (4.kl.) – 5.vieta sākumskolas latviešu valodas olimpiādē Jelgavas  novadā (izvirzīta dalībai Zemgales reģiona olimpiādē). Skolotāja Alla Ozola.

Kristers Edgars Līdaks (9.kl.) – 2.vieta Bioloģijas valsts 45. olimpiādē Jelgavas  novadā. Skolotāja Dace Novada.

5.klases komanda: Miķelis Dunavskis, Jēkabs Grinbergs, Kristians Klemers un Toms Kaņeckis - 3. vieta Jelgavas novada angļu valodas konkursā. Skolotāja Līga Japina.8.22 MB

 

Sporta sasniegumi 2022./2023.m.g. 2. semestrī.

Jelgavas novada skolēnu sporta spēles tautas bumbā "D" grupā zēniem 1.vieta.

Komandā spēlēja: Toms Zemežs, Kristians Klemers, Miķelis Dunavskis, Markuss Kaņeckis, Roberts Meija, Mikus Rimšāns, Marats Dubrovskis, Roberts Benķis

 

Vilces pamatskolas skolēniem Jelgavas novada 56.skolēnu sporta spēlēs "Drošie un veiklie" 2.vieta

Komandā startēja: Roberts Meija, Marats Dubrovskis, Niks Sivko, Raimonds Zisbergs, Mikus Rimšāns, Sanita Akmane, Daniela Madžule, Aija Ozola, Nora Bleidele

 

Vieglatlētikā B un C grupā ar labiem rezultātiem startēja mūsu skolas sportisti. Kopā izcīnot 9 medaļas.

 

Sporta sasniegumi 2022./2023.m.g. 1. semestrī.

Rudens krosā izcīnītas piecas godalgas.

1.Vieta Rūta Venšava D grupa

2.Vieta Toms Zemežs D grupa

3.Vieta Daniels Meija C grupa

3.Vieta Nora Bleidele E grupa

3.Vieta Lauris Babris B grupa

 

Vilces pamatskolas skolēnu starti Jelgavas novada 56. skolēnu sporta spēlēs diskgolfā.

A grupa meitenes

2.Vieta Anna Elīza Kanišauska

B grupa zēni

1.Vieta Kristers Edgars Līdaks, 2.Vieta Norberts Bleidels, 3. Vieta Jānis Bleidels

B grupa meitenes

2.Vieta Arta Aleksandra Troņina

C grupa zēni 1.Vieta Linards Jakuško, 2.Vieta Daniels Meija

C grupa meitenes

1.VietaElizabeteBlūma, 2.Vieta Daniela Keita Ivanova

D grupa zēni

1.Vieta Roberts Meija, 2.Vieta Markuss Kaņeckis, 3.Vieta Toms Zemežs

D grupa meitenes

1.Vieta Elīna Zemeža, 2.Vieta Sanita Akmane, 3.Vieta Elīza Laura Eismonte

 

Vilces pamatskola lepojas ar florbola komandu, kura izcīnīja 1.vietu Jelgavas novada 56. skolēnu sporta spēlēs B grupai,

Komandā: Daniēls Venšavs, Lauris Babris, Jānis Bleidels, Ralfs Veiss, Kristians Klemers, Daniels Meija, Miķelis Dunavskis, Markuss Emīls Puriņš.

 

Jelgavas novada skolēnu sporta spēles volejbolā "B" grupā meitenēm 3.vieta.

Komandā spēlēja: Estere Cīrule, Arta Aleksandra Troņina, Laura Beļkus, Raimonda Bergmane, Alīna Lana Rusteiko, Anna Elīza Kanišauska.