Projekti

 

  • "Latvijas skolas soma" - kultūrizglītības programma;
  • "Skolas piens", "Skolas auglis";
  • Projekts “Kultūraugs”, Nr. EEZ/2022/2/18. Tā mērķis ir uzlabot piekļuvi profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai bērniem un jauniešiem Jelgavas novada pašvaldībā, kā arī veicināt un palielināt viņu iesaistīšanos jaunu mākslas, kultūras norišu radīšanā.
  • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora projektsNr. 2019-1-LV01-KA101-060112 "Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei"1.66 MB
  • Erasmus+ projekts "Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā"1.49 MB Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185

Skolotāju ieguvumi:

Guna Čodare - sākumskolas, mūzikas, krievu valodas skolotāja:"Ieguvu dažādus rīkus, kas uzlabo ikdienas darbu, iespēju dalīties pieredzē ar kolēģiem, arī no citām valstīm."

Dace Novada - dabaszinību, ķīmijas, bioloģijas, dizaina un telnoloģiju skolotāja:"Padziļināti apguvu zināšanas par ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ieguvu jaunas metodes darbam ar skolēniem vides izglītības kontektā."

  • Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā. Projekta Nr. 9.2.4.2/16/1/033