Lācēni

Pirmsskolas skolotājas:

  • Inga Kirfa
  • Dace Zumenta

Pirmsskolas skolotāja palīgs:

  • Anita Apse

Izglītojamo skaits – 12