Lācēni

Pirmsskolas skolotājas:

  • Inga Kirfa

Pirmsskolas skolotāja palīgs:

  • Anita Apse

Izglītojamo skaits – 12