Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Vilces pamatskola apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Vilces pamatskolas tīmekļvietni – https://vilcesskola.lv/lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

 daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Nav pievienota vai pievienota nepilnīgi attēlu tekstuālā alternatīva
  • Daļai no izvēlnes elementiem  kontrasts 1.59-2.87 robežās

 

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2023. Izvērtēšanu veica Jānis Erno

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: saite uz protokolu18.92 KB

Piekļūstamības alternatīvas

  • Apraksta alternatīvā – saturā pievienot attēlu aprakstu drukāta teksta formātā.
  • Lapas pārslēgšana uz pēlēktoņu spektru.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

 

E-pasts: vilcespsk@jelgavasnovads.lv

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.12.2021

Atkārtoti pārskatīts 01.02.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja iestādes direktore: Zanda Reinvalde