Par mums

Vilces skolas himna566.00 KB

Izglītības iestāde īsteno:

 • pamatizglītības programmu 1.-9.klasei;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • pirmsskolas izglītības programmu.

Pirmsskols metodiķis  Inga Kirfa.

Skolā atbalsta personāls – logopēds, medicīnas māsa.

Papildus piedāvājums, aktivitātes, kas nav citās iestādēs:

 • Skola muižā – valsts nozīmes kultūras piemineklī;
 • EKOskola, Mammasdabas vēstniecība;
 • Sakārtota vide Vilces dabas parkā ar tūrisma dabas taku;
 • Mācību priekšmetu olimpiādes, sporta, draudzības pasākumi, semināri skolotājiem;
 • Darbojamies Latvijas piļu muižu asociācijā un Lauku ceļotājā;
 • Skolas ēkā atrodas skolas muzejs un pagasta novadpētniecības muzejs (TIP);
 • 300 m attālumā no skolas atrodas ģimenes ārsta prakse;
 • Sporta halle nodrošina dažādas fiziskas aktivitātes gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Ziedkalnes SAC iemītniekiem, gan novada uzņēmējiem;
 • Latvijas dejotājiem sporta dejās konkurss „Vilces pavasaris”;
 • Labdarības akcija „No sirds uz sirdi!” un Ģimeņu dienas pasākums;
 • Katra mācību gada noslēgumā tiek izvirzīts un apbalvots „Gada skolēns”;
 • Skolas vārdu popularizē ārpus novada un pagasta teritorijas folkloras kopa ”Rukūzīte”.

Draudzīgas attiecības starp skolēniem, individuālā pieeja katrai ģimenei, skola atrodas tuvāk dzīvesvietai, iespēja pievērst lielāku uzmanību skolēnu drošībai, vietējie iedzīvotāji ir nodrošināti ar darbavietām.

Vēlam savai skolai: turpināt izglītot vēl daudz zināt gribošu skolēnu, nezaudēt savu mājas siltumu un labestības smaržu, lai tā vēl ilgi darbojas un skolēni ar savu izglītību lepojas!

Lai nemainās tradīcijas un saglabājas vērtības!

Vecāki par skolu

Skola ir ne tikai izglītības iestāde, bet arī kultūras centrs.

Vilcē daudzus gadus ir tradīcijām bagāta, materiāli nodrošināta un kvalitatīvi augstām prasībām atbilstoša izglītošanās iespēja gan pirmsskolas, gan pamatskolas vecuma bērniem. Domājam, ka arī turpmāk jāsaglabā tas, ko mēs uzskatām par šīs skolas stiprajām pusēm:

 • ir bērnu attīstības veicinošs un visām prasībām atbilstošs pirmsskolas grupas iekārtojums, seko pēctecība skolā;
 • tieši nelielais skolēnu skaits klasē ir atbalsts bērniem ar mācīšanās traucējumiem;
 • nelielais skaits klasē dod iespēju visai klasei intensīvi strādāt ar interaktīvām tāfelēm, datoriem, dizainā un tehnoloģijās;
 • skola atrodas kultūrvēsturiskā vidē, muižā un muižas parkā, nodarbības notiek arī parkā, ir droša apkārtne;
 • dalība dažādos projektos vides, dabas izglītībā, skolā darbojas EKO skolas programma. Ir iegūts Zaļais karogs;
 • pieejama Mammasdabas vēstniecība;
 • viesiem skolēniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos un cita veida ārpusstundu nodarbībās;
 • skolā ir nodrošināta laba ēdināšana;
 • skola atrodas tuvu Vilces pagastā dzīvojošajiem un ir nodrošināts transports nedaudz tālāk dzīvojošajiem bērniem;
 • skolai ir pagasta atbalsts, ir sadarbība ar pagasta pārvaldi.

 

Skolas dalība projektos:
 • "Latvijas skolas soma" - kultūrizglītības programma;
 • "Skolas piens", "Skolas auglis";
 • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora projektsNr. 2019-1-LV01-KA101-060112 "Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei"1.66 MB
 • Erasmus+ projekts "Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā"1.49 MB Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185
 • Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā. Projekta Nr. 9.2.4.2/16/1/033
 • Erasmus + programmas 1.pamatdarbības projekta Nr. 2023-1-SK01-KA121-SCH-000132397 Slovākijas Badin pamatskolas skolēnu grupas mobilitāte Vilces pamatskolā.

  ERASMUS + akreditācija skolu izglītībā Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000106095.

 

Zaļais karogs 2023 Piešķirtais sertifikāts289.61 KB

Zaļais karogs Piešķirtais sertifikāts447.22 KB