Karjeras izglītības pasākums Vilces pamatskolā 2022./2023.m.g.