19. oktobrī 9. klases skolēni rožu atlapošanas talkā Rundāles pils parkā