ZAĻAIS EKO KAROGS - VILCES SKOLAI

Šī gada 13.septembrī Vilces skolas Ekopadomes dalībnieki un koordinatore, skolotāja Marita Kozule devās uz Rīgu, uz Ekoskolu apbalvošanas pasākumu Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā.

Visu iepriekšējo mācību gadu skolēni un skolotāji  strādāja pie gada tēmas PĀRTIKA uzdevumu un aktivitāšu izpildes. Iesaistīti tika arī skolēnu vecāki, pagasta darbinieki, apkārtējā sabiedrība.

13.jūnijā skolas Ekopadomes dalībnieki attālināti tikās ar Vides fonda pārstāvjiem, Ekoskolu un JVR programmas vadītāju Danielu Trukšānu. Tikšanās laikā Ekopadome stāstīja un prezentēja paveikto, kā arī atbildēja uz Vides fonda pārstāvju jautājumiem, uzklausīja ieteikumus turpmākajam darbam.

Rezultātā mūsu skola šogad desmito reizi ieguvusi starptautiskās Ekoskolas titulu un Zaļo karogu. Lepojamies!