VIESOS PIE ĒDOLES SKOLAS EKOPADOMES

20.05.2024. Vilces skolas ekopadomes un vides pulciņa skolēni devās viesos uz Ēdoles pamatskolu sadraudzības pasākumā.

Vilces un Ēdoles skolu kolektīvu sadraudzība notiek jau vairākus gadus. Abas skolas ilgus gadus veiksmīgi nes Ekoskolu vārdu, tādēļ arī ekopadomes dalībnieki nolēma sadarboties un tuvāk iepazīties gan ar skolas dzīvi, gan tradīcijām, gan apmainīties ar interesantām idejām ekojomā.
Ēdoles skolā mūs laipni uzņēma skolas direktors un ekokoordinatore ar skolēniem. Vilces skolēni iepazinās ar skolas telpām, kabinetiem, skolas personālu. Ēdolieši izrādīja arī nesen iekārtotās Ekopadomes telpu, kurā vēl viss ir procesā.
Pēc skolas telpu apskates visi kopīgi mielojās ar pašceptu picu un draudzīgās sarunās, aktivitātēs un spēlēs jauki pavadīja laiku skolas parkā. Abu skolu ekopadomes pārstāvji vienojās kopīgā video sveicienā Ekoskolu starptautiskās programmas 30 gadu jubilejai.
Sadraudzības pasākuma ietvaros apmeklējām arī Ēdoles baznīcu, kurā tika dibināta pirmā bibliotēka Latvijā, apskatījām Ēdoles pils pagrabus un slaveno pils aku, kura uzņemta vairākās kinofilmās.
Sadraudzības pasākums izvērtās jauks, interesants, skolēni ieguva jaunus draugus. Dalījāmies ar idejām, kā veikt atkritumu auditu, kādas aktivitātes veic abās skolās vides pulciņi un ko dara ekopadomes.
Draudzības pasākums noslēdzās Jūrkalnē pie jūras ar kopīgu fotografēšanos un apņemšanos nākamgad turpināt sadarbību. Vilces skola gaidīs viesos Ēdoles skolas ekopadomi.
Marita Kozule, skolotāja, Ekopadomes un vides pulciņa vadītāja