EKO darbstacijas Vilces pamatskolā 21.12.2023.

 Laikā no 16.10.2024. līdz 20.10.2024. 4 Vilces pamatskolas skolēni kopā ar 3 Aizupes pamatskolas un 3 Kalnciema vidusskolas skolēniem Erasmus+  Projekta Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000129603 ietvaros viesojās Badinas pamatskolā Slovākijā.

Skolēni Ralfs Veiss 9.kl., Katrīna Beroza 8.kl., Viktorija Jekimova 8.kl. un Daniels Meija 7.kl. piedalījās dažādās aktivitātēs par vides aizsardzību, klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību, iepazina dabas bagātības un kultūru, piedalījās mācību stundās. Iegūtās idejas, zināšanas un prasmes skolēni izmantoja plānojot vides pasākumu 1.semestra noslēgumā.

21.12.2023. skolēni organizēja EKO pasākumu, kur darbstacijās bija sagatavojuši dažādus uzdevumus par vides tēmām. Skolēni, kas piedalījās Erasmus+ projektā, vadīja darbstacijas, viņiem palīdzēja citi ekopadomes skolēni. Darbstacijās piedalījās jauktās skolēnu komandas no 4.-9.klases. Katra komanda saņēma darbstaciju kartiņu.

Uzdevumi bija saistīti ar klimata pārmaiņām, ekoloģiskās pēdas nospiedumu, atkritumu un resursu apriti, dabas aizsargājamām teritorijām. Skolēni izvērtēja savus paradumus, kas ietekmē ekopēdas nospiedumu, atpazina indīgos augus, skaidroja rīcības, lai mājoklis būtu energoefektīvs.  Radošs bija uzdevums par olu čaumalu izmantošanu saimniecībā. Komandas pasākuma noslēgumā sniedza atgriezenisko saiti, izvēloties vieglāko, grūtāko un interesantāko uzdevumu. Ar balsu vairākumu, par interesantāko uzdevumu atzina “Ceļojums apkārt pasaulei”. Šajā uzdevumā uz produktu iepakojuma bija jāatrod ražotāja valsts, pēc tam jāparāda pasaules kartē, jāizsaka viedoklis par produkta piegādes iespējām uz Latviju, par ietekmi uz Eko pēdu. Grūtākais izrādījās jautājums par atkritumu sadalīšanās laiku.

Pasākums bija jautrs, saliedējošs un izglītojošs.

Dace Novada, bioloģijas skolotāja