Ziemassvētku pasākums „Divas peles satikās”

10.janvārī, izmantojot Laika mašīnu, atgriezāmies Ziemassvētku laikā, lai pie svētku egles rādītu sagatavotos priekšnesumus.

 

Skatītājus un klausītājus pirmie uzrunāja 7.klases skolēni, vedinot gaidīt brīnumu. 6.klase stāstīja Ziemassvētku laika ticējumus. 3.klase vakara dalībniekus pārsteidza ar raitu soli dejā „Pele brauca dzirnavās”. 1.klase iepriecināja, dziedot un divās daļas izrādot dziesmu „Zvaniņš skan”. Jaunus brīnumus sagādāja 2.klases princeses un bruņinieki! 4.klase kā peļu nīdēji nopietni sabaidīja visus,  sevišķi pasākuma vadītājas – vietējo Peli Gunu un viņas māsīcu Inesi no Amerikas! Pēdējā brīdī baidītāji tomēr pārdomāja! Vēl uz skatuves kāpa putnubiedēkļi 5.klases priekšnesumā un 8.klases  rūķi – teroristi. 9.klase izrādīja pazīstamo P.Sila fabulu “Žagatas”.

Čaklākās peļu meitenes un zinātkārākos un aktīvākos peļu zēnus sveica un apbalvoja Vilces pamatskolas Peļu Pele Zanda Reinvalde. Atzinību saņēma arī strādīgās Peles – skolotājas!

Ar dāvanām pie aktīvākajiem pelēniem bija atbraukusi pelnītā atpūtā devusies skolas direktore Dzidra Simanoviča.