ZAĻĀS KLASES LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Vilces pamatskolas Skolēnu pašpārvalde kopā ar brīvprātīgajiem palīgiem no 4.-9.klasēm septembrī uzsāka un turpināja Zaļās klases labiekārtošanas darbus.

Sakopšanas talka un labiekārtošanas darbi bija viena no aktivitātēm „Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai” programmas „Kontakts” ietvaros.

Sakopšanas darbus Skolēnu pašpārvalde veica kopā ar Ekopadomi, iesaistot arī brīvprātīgos skolēnus no 4.-9.klasēm. Pirms labiekārtošanas darbiem tika veikta skolēnu aptauja, kā labāk iekārtot un sagatavot Zaļo klasi koplietošanai.

Skolēni izteica priekšlikumus atjaunot sienas krāsojumu, izdekorēt sienas ar pašu gatavotiem dekoriem no otrreizējām izejvielām – galda paliktņiem un T-kreklu strēmelēm izgatavojot apļveida dekorus, kas kalpotu arī kā krēslu paliktņi sēdēšanai.

Skolēni notīrīja galdus, atbrīvoja telpu no atkritumiem, sakārtoja mēbeles un atjaunoja sienas krāsojumu, arī izdekorēja to ar dekoriem.

Tādējādi attīstījām sadarbības un līdzdalības prasmes, darbojoties kopā, gūstot pozitīvu pieredzi.

Zaļajā klasē turpmāk varēs vadīt gan āra stundas, gan sanāksmes, gan citas aktivitātes.

 Skolēnu pašpārvaldes koordinatore Marita Kozule