Vilces skola talko

Aprīļa beigās, 22.04., pasaulē atzīmē Zemes dienu. Šogad Zemes dienas ietvaros mūsu valstī aktīvi norisinājās Lielā  sakopšanas talka. Arī Vilces skolā gan skolēni, gan darbinieki čakli darbojās sakopšanas darbos. 

Tā kā skola ir arī Ekoskolu saimē, tad jo īpaši svarīgi ir sakopt apkārtni un teritoriju. 21.04.23.pēc mācību stundām skolēni un skolotāji devās talkot .

Skolas Ekopadome kopā ar pašpārvaldi sakārtoja un iztīrīja telpas Zaļajai klasei, kurā turpmāk skolēni varēs mācīties un darboties āra stundās.

Savukārt pārējo klašu kolektīvi  izravēja un sakopa baskāju taku  pirmsskolas teritorijā.