Vilces pamatskolas 7.klases skolēnu āra nodarbības

Nodarbība notika 2021.gada 15.aprīlī no pl.9.00 līdz pl.11.30 .

Bija ieradušies visi 7.klases skolēni.

Skolotājas L.Plāte un Sk.Vanaga.

Maršruts: skola – gājiens pa Barona taku uz Vilces pilskalnu – Zaķu pļava – piemineklis zviedru-krievu kaujas piemiņai Mūrmuižas vecā ceļa malā – Mūrmuižas ezers – skola.

Pirms došanās ceļā kl.audzinātāja atgādināja skolēniem par piesardzību no ērcēm.

Skolēniem tika dots uzdevums ceļā iepazīties ar informācijas stendu saturu. Informāciju pēc kārtas lasīja visi skolēni. Uzdevums bija uzmanīgi klausīties un iegaumēt svarīgāko.

Pa ceļam skolēni vēroja augus un kokus, ieklausījās putnu balsīs. Ilgāk uzturējāmies pilskalnā, kur uzmanīgi iepazināmies ar informāciju par norisēm dabā senatnē un pilskalna vēsturi.

Zaķu pļavā apstāmies uz neilgu laiku atpūsties. Pirms atpūtas skolēniem bija jādodas pie informācijas stenda mežmalā un jāizlasa informācija. Pēc tam skolēni katrs pastāstīja vienu faktu, ko bija uzzinājuši, lasot informāciju stendā. Klases audzinātāja uzdeva jautājumus. Skolēniem bija jāatbild, runājot pilnos teikumos. Pārrunājām dažādas norises dabā.

Tālāk devāmies uz Mūrmuižu. Apskatījām pieminekli vecā Mūrmuižas ceļa malā. Pa veco ceļu gājām uz vecā akmens tilta pusi. Aplūkojām akaci, kur zviedru – krievu kara laikā nogremdēta zviedru armijas naudas lāde.  Vērojām apvidus reljefu Mūrmuižas ezera apkārtnē, Mūrmuižas dzirnavu ēkas paliekas un dzirnavu slūžas.

No Mūrmuižas atgriezāmies skolā.

Rīta pusē skolēni jutās un izturējās mazliet atturīgi cits pret citu. Bija prieks redzēt, kā pamazām atgiezās klases kolektīvam raksturīgais draudzīgums, aizrautīgās sarunas un dzīvesprieks!