Vilces pamatskolas 5.klases labie darbi Putras programmas ietvaros.

5. klases audzinātāja M. Kozule stāsta par labajiem  darbiem:

”Oktobris ir putras mēnesis, kad  skolās un izglītības iestādēs lielu vērību velta veselīgam uzturam. Taču bez putru recepšu meklēšanas , putru vārīšanas un degustēšanas ir iespējamas arī citas aktivitātes. Tie ir labie darbi un darbiņi, kurus veicot skolēni  palīdz sabiedrībai un apkārtējai videi.

 

Vilces pamatskolas 5.klases skolēni ar audzinātāju ,sadarbojoties ar pagasta bibliotēku, 26.10.20. sakopa dramaturga Mārtiņa  Zīverta dzimtas kapus.

Latviešu dramaturgs Mārtiņš Zīverts ,sabiedrībā pazīstams kā vairāku lugu, piemēram,  „Minhauzena precības” u. c.,  autors,  ir dzīvojis un strādājis Vilces pagastā. Te atrodas  viņa dzimtas mājas, bet Vaiteņu kapsētā apglabāti arī tuvinieki.  Šogad, septembrī,   šajos kapos pārapbedīta arī M. Zīverta meitas Zeltītes Zīvertes urna.

Tā kā dramaturga tuvinieku, kas rūpētos par dzimtas piemiņas vietu, Vilcē nav, tad 5.kl. apņēmās  dzimtas kapus sakopt .Tādējādi ne tikai paveicot labu darbu sabiedrībai, bet arī aizsākot tradīciju rudenī un pavasarī  rūpēties par M. Zīverta dzimtas kapu sakārtošanu”.