Vilces pamatskola aicina darbā

 

Matemātikas skolotājs (5.-6.kl.) – 10 kontaktstundas – uz nenoteiktu laiku

 

 

Adrese: Madaru iela 2, Vilce,Vilces pagasts, Jelgavas novads

 

Prasības pretendentiem:

Izglītība atbilstoša MK not.nr.569 (11.09.2018.) “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

 

Iesniedzamie dokumenti:

  1. motivācijas vēstule;
  2. profesionālās darbības apraksts (CV)

 

Pieteikuma dokumentus sūtīt uz e-pastu zanda.reinvalde@jelgavasnovads.lv, tālr.informācijai 26491798.