Vides izglītības aktivitāte

Dārziņš uz palodzes.

Mērķis: praktiski īstenot veselīga dzīvesveida piemēru. Audzēt zaļumus, kopt  tos, izmantot veselīgu sviestmaižu pagatavošanā.

Aktivitāte notiek t1.-9.kl.kolektīvos no2 1.02.-25.03.2022.

Klases stundās skolēni sēj zaļumus, stāda  sīpolus traukos, kas izveidoti no tukšām 5 litru plastmasas ūdens pudelēm.Trauciņi tiek aplīmēti izmantojot makulatūras papīru, žurnālus, līmplēvju atgriezumus.

Kad zaļumi un lociņi izauguši, katra klase gatavo veselīgās sviestmaizes un degustē tās. Skolas darbinieki iesistās aktivitātē piešķirot sviestmaizēm nominācijas.

Saniegtais rezultāts:

  • Kopīgs komandas (klases kolektīva ) darbs stādot, sējot zaļumus, dekorējot traukus
  • Atbildīga līdzdarbošanās audzējot , kopjot zaļumus, gatavojot sviestmaizes
  • Radoša pieeja darbam dekorējot sviestmaizes
  • Nostiprinātas zināšanas par veselīgu uzturu
  • Skolas darbinieku iesaistīšanās aktivitātē
  • Gandarījums par paveikto.

Lociņi un zaļumi pašgatavotos traukos.

Skolēnu sagatavotās veselīgās sviestmaizes.

Skolēni klases stundās gatavoja un degustēja savu izaudzēto zaļumu sviestmaizes. Pievienojot biespienu, citronu, olu u.c.piedevas, sanāca ļoti dzāādas un gardas maizītes. Kuras tika arī attiecīgi noformētas.

Skolēnu Ekopadome izlēma un piešķīra katrai klasei nomināciju par veselīgajām sviestmaizēm.Lūk, dažas ino maizīšu kolekcijas:

 

1.kl.”Lociņmaizes”.

 

5.kl.”Mušmirītes”

 

7.kl.”Raibumiņi”

 

6.kl.”Veselīgie Mošķīši”.

 

3.kl.”Kvadrātiņi”.

 

4.kl. „Krāsainās maizītes”

 

8.kl. „Spēka sviestmaize”.