Uzdevumi.lv


 

Sveicināti!

Ar prieku paziņoju, ka Vilces pamatskola 2019./2020. mācību gada I semestrī ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv! Vēlos personīgi pateikties Jūsu skolai par aktivitāti un izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem! 

Klikšķiniet uz pogas, lai atvērtu un lejupielādētu atzinības rakstu:

Atvērt atzinības rakstu

Arī II semestrī Uzdevumi.lv turpina darbu pie kvalitatīva mācību satura izstrādes, kas palīdzēs sagatavoties gan ieskaitēm, gan valsts pārbaudes darbiem. Tāpat plānojam publicēt jaunu funkcionalitāti mācību procesa atvieglošanai un dažādošanai kā skolēniem, tā skolotājiem un vecākiem. Veiksmīgu un panākumiem bagātu 2020. gadu!

 

Ar cieņu,
Uzdevumi.lv direktors
Edgars Škutāns