Tematiskā klases stunda-pēcpusdiena „ĀBOLU BALLE”.

Mērķis: attīstīt un pilnveidot skolēnu savstarpējo komunikāciju caur radoši- izzinošām aktivitātēm ar tēmu- Ābols.

Uzdevumi:

  • Sagatavot, izstrādāt pasākuma norises plānojumu,
  • Iesaistīt pasākuma gatavošanā un organizēšanā vecākus,
  • Uzaicināt pasākuma viesi ar uzvārdu Ābols,
  • Aktīvi darboties aktivitātēs,
  • Pirms un pēc pasākuma sakārtot telpas.

Pasākuma norises laiks un mērķauditorija:

19.11.2018.g., piedalās 8.kl.audzēkņi, pasākuma viesi- B. Ābola, skolas direktore.

Pasākuma norises gaita.

1.Sagatavošana, plānošana.

8.kl.audzēkņi ir pusādzu vecumā, kurā svarīga ir savstarpējā komunikācija, sdarbība, kopības izjūtas nostiprināšana kolektīvā.To sekmē ar dažādām kopīgām aktivitātēm un uzdevumiem, kurā svarīgs ir komandas darbs.

Šogad rudens ir labvēlīgs lielai ābolu ražai dārzos, tāpēc klases aktīvs lēma par labu ābolu ballei.Tika izplānota pasākuma norise: kādi ābolu ēdieni varētu tikt sagatavoti, kādas atrakcijas , kas saistītas ar āboliem  īstenot, ko ar uzvārdu Ābols uzaicināt viesos, kā sagatavot klases pasākumam telpas.

2.Lai veiksmīgi noritētu tematiskais pasākums, bija jāiesaista arī vecāki- cienasta gatavošanā, recepšu sagatvošanā. Atsaucība bija liela, jo klases audzinātāja e-klasē savlaicīgi informēja un aicināja vecākus sadarboties.

3.Klases pasākumu kuplināja uzaicinātais viesis- viešņa skolas mediķis- Biruta Ābola. Viņa piedalījās šādā pasākumā pirmo reizi un bija ļoti patīkami pārsteigta par klases aktivitātēm, pasākuma norisi un ar interesi darbojās līdzi aktivitātēs.

B.Ābola stāstīja par savām skolas gaitām, kā apprecoties ieguvusi savu tagadējo uzvārdu, darbojās žūrijā un palīdzēja arī klases telpu sakārtošanā. Viešņa izteica vēlmi arī turpmāk piedalīties 8.kl. pasākumos.

4. Aktivitātes.

Katrs klases skolēns bija kopā ar vecākiem sagatavojis un prezentēja cienastu , kura satāvā bija āboli: ābolu pankūkas, ābolmaizes, ābolu čipsi, ābolu rulete, ābolu salāti ar burkāniem u.c. gardumi. Skolēni  pasākuma gaitā  par gardāko , interesantāko, u.tt.novērtētāko ābolu cienastu saņēma atzinības rakstus un balviņas125.13 KB

Pasākuma laikā notika komandu un individuālās  sacensības – ābolu šķirņu nosaukumu atšīfrēšana, ābolu mizošana u.c.

Garāko ābola mizu izdevās nomizot Elvim –tā sasniedza 82cm.

Aktivitāšu starplaikos skolēni lasīja un uzzināja intersantus faktus par āboliem. Klājot svētku galdu,tikapadomāts arī par attiecīgu noformējumu rudens noskaņās- galda kartēm  izmantojot skaistas kļavu lapsa ar dalībnieku vārdiem.

Ābolu  balles laikā vislielāko atsaucību guva kopīgā ābolu sagatavošana cepšanai krāsnī- serdes izņemšana, pildīšana ar rozīnēm, sukādēm, garšvielām un tad cepšana krāsnī. Visiem garšoja kopīgi pagtvotais mielasts , garnēts ar saldējumu.

Skolēni ne tikai aktīvi darbojās klases pasākumā, bet arī sakāroja un kopīgi izdekorēja klasi. Arī pasākumam beidzoties viss tika savākts un sakārtots.

Secinājumi:

  • Klases pasākums bija izdevies,
  • Visiem patika, bija interesanti, jo kopīga darbošanās deva labu rezultātu,
  • Uzlabojās savstarpēja sadarbība ,
  • Uzzināja arī jaunus faktus par āboliem,

Tika saturīgi un interesanti pavadīts laiks.