‘’Sniega svētki’’ (vadīsimies pēc iespējām)

01.02. T.dz. konkurss ‘’Lakstīgala’’ 2.k.

No 05.02. radošā izstāde ‘’Mana svece’’

16.02. Sirsniņdienas sporta pasākums (stafetes) hallē kopā ar vecākiem . Piedalās 1.-9.kl. jauktās komandas

23.02. Meteņdienas pasākums 1.-4.kl. ‘’Vizu, vizu, Metenīti…’’

…02. Piedalīšanās dziedātāju konkursā ‘’Balsis’’ novadā

 

09.03. akcijas ‘’Zemes stunda’’ ietvaros- plakātu izstāde

24.03. Zemgales dziedātāju konkurss Iecavā

26.-29.03. Lieldienu olu kompozīciju izstāde