Programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ aktivitātes janvārī

       29.janvārī programmas ietvaros Vilces pamatskolā ar interešu izglītības programmu “DABAS SAJŪTU SPĒLES” viesojās programmas vadītāja Sandra Galiņa.

 

Programmas aktualitāte

 

Mūsdienu sabiedrībā, kurā bieži vien vērojama steiga, nemiers, noslēgšanās no apkārtējās vides, būtu noderīgi katram pievērsties sevis izziņai, iepazīt savus uzvedības modeļus un izprast tiem cēloņus. Lai veicinātu spēju sajust vienam otra vajadzības, ir lietderīgi kopā paspēlēties dabas sajūtu spēlēs, izpaužoties dažādās mīlestības valodās, vienam otru iedvesmojot un atbalstot, interesantā veidā aktivizējot
savas maņas un izpaužot savu radošo potenciālu, līdzjūtību pret otra vajadzībām. Vēlmi iepazīt otra mīlestības valodu var veicināt mērķtiecīgi uzdoti jautājumi, atbalstoša vide, spēcīgi noformulēti nodomi.

     Līdz ar to katrai klašu grupai no 1. līdz 4.klasei tika organizētas nodarbības, palīdzot bērniem izprast emocionālās dzīves grūtības un parādīt iespēju, kā bērnā, apmierinot viņa emocionālo vajadzību pēc mīlestības, caur spēli no duālisma programmas var pāriet uz harmoniju un vienotību, saslēgties ar tīro enerģiju, iedvesmoties  un radoši izpausties. 

             Vadītāja Sandra Galiņa ar līdzpaņemto bagātīgo un interesanto materiālu klāstu skolas zāli pārvērta  daudzveidīgā vidē, kur bērni varēja izvēlēties materiālus individuālam un grupu darbam. Caur redzes, dzirdes, taustes, garšas, smaržas pilnu vidi bērniem tika dota iespēja pētīt un mācīties.

    Bērni caur uzdevumiem iemācījās formulēt skaistus, pozitīvus nodomus saistībā ar patiesajām dzīves vērtībām – dzīvību, ģimeni, mūsu saknēm, mūsu zemi, attiecībām ar vecākiem, brāļiem un māsām, skolotājiem, citiem bērniem un pieaugušajiem.

            Ar atbalsta palīdzību mācījās kļūt motivētam, atļaujot uzņemties kā iniciatīvu, tā atbildību par savu rīcību. Mācījās, kā mīlestību dāvāt otram, kā to saņemt dažādās mīlestības valodās.

             Iemācījās dzirdēt savu ķermeni un atvērties savām sajūtām caur spēkpilnu, mērķtiecīgu elpošanu, fiziskiem vingrinājumiem, caur maņu aktivizēšanu dabas materiālos, caur spēlēšanos ar lāčiem, caur vizualizāciju, meditāciju, zīmēšanu, veidošanu, mūzikas instrumentiem, spēka zīmēm u. c.

            Bērni radoši sevi izpauda gaismas rakstos jūras smiltīs un citos dabas materiālos, dabas dejās, veidojot sapņu kartes, sapņu kuģus. Bērniem bija iespēja izpaust savu latvisko dzīvesziņu (caur augiem, pirts darbības tehnikām, spēka zīmēm u. c.)

            Šādi darbojoties, attīstījās un pilnveidojās prasmes kopā būšanas un dalīšanās priekam ķermeņa, prāta un sirds saskaņā.

            Bērni arī mācījās, kā tikt galā ar nemieru; kā izturēt spriedzes situācijās, kā justies drošībā un paļāvībā, izjust neatkarību, atbildību un piemērotas robežas.

             Paldies Sandrai Galiņai par kopā būšanu mūsu skolā visas dienas garumā! Bērniem ļoti patika šādi darboties, par ko varēja pārliecināties, vērojot pēc pasākuma zīmētos iespaidus uz papīra.

                                                               Programmas koordinatore sk.Alla