Pirmsskolas izglītības grupu darba laiks vasarā

PAZIŅOJUMS!

 

Pamatojoties uz Jelgavā 2018.gada 31.janvārī (protokols Nr.1, 34.§) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.

  “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī atskaitīšanu no tām”

 

5. Izglītības iestādes vasaras mēnešos bērniem var nenodrošināt pakalpojumu no četrām līdz astoņām nedēļām darbinieku atvaļinājuma vai izglītības iestāžu remontdarbu laikā, trīs mēnešus iepriekš brīdinot bērnu likumiskos pārstāvjus (turpmāk – vecāki), kā arī informējot vecākus par iespēju saņemt pakalpojumu citās tuvākajās pašvaldības izglītības iestādēs. http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/saistosie-noteikumi/izglitiba/

 

Vilces pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas būs slēgtas no 2020.gada 29.jūnija līdz 2020. gada 31. jūlijam.

 

P.S. Šajā laikā ir iespēja bērnus vest uz Zaļenieku PII (10 vietas)