Pirmsskolas Draudzības rīts

18.februārī Vilces pamatskolas pirmsskolas grupu bērni sapulcējās skolas zālē, lai draudzīgā atmosfērā rotaļātos, spēlētos un dziedātu dziesmas.

Draudzības rītā visi bijām saposušies sarkanās drēbēs un skolotājas Gunas pavadībā jauki atpūtāmies.