PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS UZ IGAUNIJU

 

Laika posmā no š.g. 2.10. līdz 6.10. pirmsskolas skolotāja Dace Jakuška Eiropas Savienības Erasmus+ akreditācijas skolu izglītībā, ko īsteno Jelgavas novada Izglītības pārvalde konsorcijā ar novada izglītības iestādēm ietvaros, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju, kur vēroja kolēģu darbu Juri pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Vosukese Lasteaed.

Brauciena mērķis bija iepazīties ar Igaunijas pieredzi āra pedagoģijā, idejām un to realizācijas metodēm. Vērojot un piedaloties nodarbībās, varēju noskaidrot un izzināt, ar ko atšķiras pieeja āra pedagoģijā Igaunijā no mūsu valstī īstenotās programmas. Man tika dota iespēja prezentācijā iepazīstināt igauņu kolēģes ar savu un savu kolēģu darbu, īstenojot āra pedagoģiju.

Nedēļas beigās mēs apmeklējām vēl vienu pirmsskolas izglītības iestādi Lasteaed Taaramae, kas specializējas iekļaujošajā izglītībā un darbā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām. Ar lielu apbrīnu un cieņu vēroju, kā strādā pedagogi ar bērniem ar speciālajām vajadzībām, īpaši ar autiskā spektra traucējumiem.

Vērojot igauņu kolēģu darbu, es guvu ļoti daudz spilgtu iespaidu, noderīgas informācijas un jaunas idejas darbam savā iestādē.

Brīvo laiku mēs izmantojām, lai iepazītu Tallinu un tās apkārtnes skaistākās vietas.

Paldies Erasmus+ programmai, novada pašvaldībai un skolas direktorei par iespēju piedalīties šajā braucienā.

Ar gūtajām atziņām, idejām un iespaidiem dalījos ar savām kolēģēm pirmsskolā un pamatskolā.

Eiropas Savienības ERASMUS + akreditācija skolu izglītībā Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000106095 Jelgavas novada izglītības iestādēs tiek īstenota no 2023.gada līdz 2027.gadam, akreditāciju saņēmusi Jelgavas novada Izglītības pārvalde, novada izglītības iestādes akreditācijā darbojas kā konsorcijas dalībnieki.

2023./24.mācību gadam piešķirtais ES finansējums akreditācijas īstenošanai ir 72 791,00 EUR.

Dace Jakuška, pirmsskolas izglītības skolotāja