Pedagoģiskā darba vērošana Vācijā

No 3. līdz 15.novembrim četras Jelgavas novada skolotājas- Inga Feldmane, Nellija Švede, Solvita Goža un Elija Tāraude – piedalījās Erasmus+ projekta “Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei” aktivitātē “pedagoģiskā darba vērošana”, kas norisinājās ceturtās lielākās Vācijas federālās zemes Ziemeļreinas- Vestfālenes Rēklinghauzenes rajonā.

Sākumā projekta sadarbības partneri informēja par vācu skolu sistēmu un par izglītības  prioritātēm. Mēs,  Latvijas grupa, arī demonstrējām  prezentāciju par savu valsti un skolu darbu.

 12 dienas mēs dzīvojām Castrop- Rauxel pilsētā un apmeklēja nodarbības katra savā sākumskolā. Es divas nedēļas vēroju, darbojos un hospitēju nodarbības Wilhelmschule (Vilhelma skolā) .Vidēji mēs  katra hospitējām apmēram 45 mācību stundas, piedalījāmies vienā pedagoģiskās padomes sēdē, vērojām atbalsta personāla darbu, pagarinātās dienas grupas darbu un papildu nodarbības skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Tika vērota arī katras skolas vide, sarunās ar vācu kolēģiem tika iepazīta skolas darba organizācija un noteikumi, IT izmantošanas iespējas, darbs ar vecākiem.

Pēcpusdienās mēs, visas četras, kolēģes, dalījāmies  iespaidos par dienā pieredzēto. Brīvdienās  izmantojām  iespēju apmeklēt šī reģiona lielāko pilsētu Ķelni, iepazinām  tuvāko apkārtni un vietējo vecpilsētu.

Šī brauciena rezultātā ir gūtas dažādas atziņas par darbu Vācijas skolās, jaunas idejas, ko var īstenot savā darbā, un uzlabotas vācu valodas prasmes.

Solvita Goža.