LEKCIJA PAR VECĀKU UN CITU AUDZINĀTĀJU LOMU BĒRNA ATTĪSTĪBAS PROCESĀ