KARJERAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMS VILCES PAMATSKOLĀ

MĒRĶIS: iepazīt dažādu profesiju pārstāvju darba specifiku, rosināt interesi par uzņēmējdarbību savā novadā, pagastā.   

Aktivitātes pamatā ir ideja par sava pagasta iedzīvotāju dažādo profesiju apzināšanu un skolēnu iepazīstināšanu    un ieinteresēšanu par tām.

Uz skolu vidēji 1reizi mēnesī tiek uzaicināti pagastā dzīvojoši un dažādās darbavietās strādājoši  cilvēki ,kuri ir arī skolas absolventi vai bijušie darbinieki. Skolēniem ( 7.-9.kl.)ir iespēja uzzināt dažādas attiecīgo profesiju īpatnības , specifiku, arī nepieciešamās iemaņas, izglītības iespējas, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus.

Pasākuma gaitā viesi demonstrē arī uzskates līdzekļus, praktiskas lietas, skolēniem iespējams pašiem darboties, notiek arī degustācijas u.tt. Pasākums tiek dokumentēts ar fotogrāfijām, skolēnu atsauksmēmvai aptaujām.

Šādas tikšanās skolēniem palīdz izprast savas vēlmes un intereses par nākotnes profesiju.  Palīdz izvēlēties par ko kļūt pec skolas beigšanas, saprast, kas vairāk interesē  un pie kādām rakstura īpašībām pašiem jāpiestrādā, lai sekmīgi veidotu savu karjeru nākotnē.

Vairāk lasīt šeit1.78 MB.