Izdzīvošanas pulciņa Ziemassvētku pasākums

2022.gada 20.decembrī notika izdzīvošanas pulciņa Ziemassvētku pasākums. Piedalījās dalībnieki un vecāki.