Iecere izdevās!

Lai mūsdienu bērnus ieinteresētu, noturētu viņu uzmanību un nodrošinātu pilnvērtīgāku izglītošanas procesu ir nepieciešamas jaunas tehnoloģijas, tāpēc vēlējos „saviem pirmsskolas bērniem” iegādāties interaktīvo tāfeli.

Interaktīvās tāfeles izmantošanas priekšrocības - rotaļnodarbībās, spēlēs, uzdevumu risināšanā, demonstrēt prezentāciju materiālus. To lietderīgi var izmantot gan pasākumos, gan vecāku sapulcēs.

Interaktīvā tāfele padara mācību procesu interesantāku un aizraujošāku. Interaktīvā tāfele ir kā kustīga, liela, krāsaina bilžu grāmata, ko skolotājs izmanto mācību nolūkos. Izmantojot interaktīvās tāfeles sniegtās iespējas, bērniem ir iespēja praktizēties un pilnveidot visas četras valodas prasmes – runāšanu, klausīšanos, lasīšanu un rakstīšanu. Kā arī, darbojoties ar interaktīvo tāfeli, bērni apgūst matemātikas pamatsakarības - izpratni par skaitu, skaitīšanu un tai atbilstošu ciparu rindu, - veido priekšstatus par priekšmetu lielumu, attīsta prasmi orientēties plaknē un telpā, iepazīstas ar ģeometriskām figūrām.

Interaktīvo tāfeli var izmantot arī loģiskās domāšanas attīstīšanai: bērni var pārvietot attēlus, sakārtot tos noteiktā secībā, turpināt virkni, noteikt atbilstību kādai pazīmei, veikt attēlu vai uzrakstu atlasi pēc norādītās pazīmes. Uz tāfeles ekrāna bērni var izpildīt praktiski tādas pašas darbības kā uz papīra – savienot punktus, zīmēt, rakstīt, kas sekmē grafisko iemaņu veidošanos. Interaktīvie līdzekļi ir mūsdienīgs pedagoģiskās korekcijas darba organizācijas nodrošinājums, kas palīdz vispusīgi attīstīt bērnu, iesaistīt izzinošās aktivitātēs un darbībās, kas motivē bērnus aizraujoši un interesanti apgūt mācību saturu.

 Un tāpēc 2017. gada decembrī sāku uzrunāt vietējos zemniekus un pazīstamus cilvēkus ar lūgumu ziedot naudu interaktīvās tāfeles iegādei. Rezultātā iecere izdevās, cilvēki bija atsaucīgi idejas realizācijā.

Kopumā tika saziedoti 3000 eiro, kas sniedza iespēju 2018. gada februāra beigās iegādāties interaktīvo tāfeli. Kā redzams fotogrāfijā, bērni ir sajūsmā, novērtē jauno mācībrīku.

Mēs sakām ļoti lielu PALDIES visiem deviņpadsmit ziedotājiem, kuri nepalika vienaldzīgi un iesaistījās mūsu mērķa – interaktīvās tāfeles iegādes realizācijā.

Pateicība tiek izteikta Jelgavas novada, Vilces un Zaļenieku pagastu zemniekiem - Lolitai un Kasparam Dugēm, Gunitai Klemerei, Andim Salmiņam, Līgai un Jurim Laveniekiem, Mārim Rozentālam, Gunāram Rozentālam, Imantam Gustiņam, Velgai Klimzai, Sarmītei Balodei, Solvitai Gožai, Vijai Cīrulei, Andrim Apsītim, Arnim Burmistram, uzņēmumam SIA ‘’Latflora’’ un citiem ziedotājiem.

2018. gada 19. marts.

Jelgavas novada Vilces pamatskolas

pirmsskolas skolotāja Inga Kirfa