Deju svētki Vilcē

Šogad, 27.aprīļa saulainajā dienā, Vilces  t/n notika  nu jau par tradīciju kļuvušais  pasākums - sporta deju skate  „Vilces pavasaris-2019”, kuru organizēja Vilces pamatskola sadarbībā ar Jelgavas novada Izglītības pārvaldi.

 

Deju skatē šogad pavisam piedalījās 92 dalībnieki - gan no Jelgavas novada skolām (Vilces  un Teteles psk.), gan viesi no Kapsēdes pamatskolas, Bauskas novada Īslīces psk. Bet pirmo reizi deju skatē piedalījās arī tālāka reģiona dalībnieki- no Madonas sporta deju kluba „Rondo„.

Vilces skolu pārstāvēja kupls dejotāju pulks- 30 dalībnieki.

Deju skatē savu dejotprasmi demonstrēja pirmsskolas grupa, 1.,2.,3.,4.klašu grupu dalībnieki un meiteņu solo grupa. Vislielākā konkurence bija pirmsskolas un 1.klašu grupās, kurās attiecīgi startēja 15pāri pirmsskolas un 13 pāri 1.kl.grupā. Dejotāju sniegumu vērtēja 4 tiesneši- S. Zemzare, A. Birks, O. Oļinskis, L. Dāvide.

Skates dejotāji savu meistarību apliecināja iegūstot 1.,2..un 3.vietas savās vecuma grupās. Bet katras vecuma grupas absolūtie uzvarētāji savā īpašumā ieguva kausus.

Pirmssk. gr. - Roberts Meija, Sanita Akmene( Vilces psk.), ped.M.Kozule

1.kl.gr.-Otto Bērziņš, Elīza Putniņa( SDK”Rondo”), ped.A.Birks

2.kl.gr.-Roberts Krešovs, Viktorija Vaišļa(SDK”Rondo”), ped. A. Birks

3.kl.gr.- Roberts Krešovs, Viktorija Vaišļa(SDK”Rondo”), ped. A.Birks

4.kl.gr.-Lauris Pīrāgs, Alise Petrokaite( Īslīces psk.), ped. A. Birks

3.kl.meiteņu solo gr.-Vanesa Neimane( SDK”Rondo”), ped. L. Dāvide

Šogad deju skatē ne tikai savu dejotprasmi rādīja skolēni, bet ar paraugdemonstrējumiem uzstājās arī pieaugušo Hobby kl.deju pāri no Liepājas un AC „Ziedkalne”, izraisot  lielu skatītāju atzinību.

Lielu paldies jāsaka deju skates atbalstītājiem un sponsoriem: Jelgavas novada Izglītības pārvaldei,Vilces pagasta pārvaldei, z/s „Paitēni”Normundam Ceplītim,atbalstītājiem Jānim Gravam un Gunāram Indriksonam, z/s „Gaujas” uzņēmējam Artim Klemeram, AS ”Ziedkalnes stropi” īpašniekam Madaram Lasmanim, firmas „Piparmētru namiņš” uzņēmējai Lolitai Dugei. Paldies viņiem par sapratni un atbalstu pasākuma organizēšanā un norisē!

Paldies visiem vecākiem un skolas darbiniekiem,  kuri palīdzēja pasākuma organizēšanā  un norisē!

Tiksimies nākošajā „Vilces pavasarī” 2020.gadā!

 

 

 

Vilces pamatskolas sporta deju  pulc. vad. un organizatore Marita Kozule.