Dalība kursos “21. gs. mācīšana: Kompetencēs balstīta izglītība, personīgās iemaņas un radošums”

2022.gada 7. līdz 18.martam, īstenojot mobilitātes pasākuma  Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1), skolu sektora projekta Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185 “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā” strukturētajos kursos “21. gs. mācīšana: Kompetencēs balstīta izglītība, personīgās iemaņas un radošums” (21st Century Teaching: Competence-Based Education, Soft-Skills and Creativity).

 

Jelgavas novada pedagogi no piecām dažādām skolām divas nedēļas pavadīja Itālijas skaistajā pilsētā Florencē, daloties savā pieredzē un sadarbojoties kopā ar kolēģiem no Spānijas, Portugāles, Horvātijas, Bulgārijas un Francijas (Rinjonas salas).

 

Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu pārstāvēja Irēna Temne un Anita Antoņeviča, Svētes pamatskolu - Dace Supe un Jana Ziediņa, Vilces pamatskolu - Guna Čodare, Šķibes pamatskolu - Everita Zināre un Kalnciema pagasta vidusskolu - Aleksandra Ustjaņivska.

 

Kursu laikā pedagogi cītīgi mācījās, papildinot savas prasmes un apgūstot jaunās kompetences, ar divām fantastiskām pasniedzējām.

 

Pirmajā nedēļā ar Šīlu Korvinu (Sheila Corwin) iepazītas metodes – apvērstā stunda (Flipped Classroom), Project Based Learning – ir tikai dažas no skolēncentrētajām mācīšanās metodēm. Nodarbības tika vadītas ļoti profesionāli, iesaistot ikvienu individuāli, organizējot darbu grupās, pāros, demonstrējot video materiālus, iesaistot aktivitātēs un uzdodot arī mājasdarbus.

Tika apgūtas un izmēģinātas prasmes, kā izvirzīt īsto problēmjautājumu skolēnu projekta darbā izmantojot starppriekšmetu saikni, kā veidot efektīvu atgriezenisko saiti ar dažāda vecuma grupām. Jau nodarbību laikā katrai no dalībniecēm rādās iedvesma un ideja, kā šīs jaunās metodes izmēģināt ar saviem audzēkņiem.

 

Ar  Tatjanu Speri (Tatiana Speri) tika iepazītas interaktīvās platformas, kas dažādos un padarīs interesantākas jebkura priekšmeta nodarbības: Padlet, Quizlet, Trello, Ted Ed, Quizizz. Pasniedzēja stāstīja par spēliskošanās metodi un tās pozitīvo iedarbību uz jebkuru mācību priekšmetu skolas programmā. Katra platforma tika demonstrēta, paskaidrots darbības princips un pielietošanas iespējas skolā (un ne tikai!). Darbojoties individuāli un pāros, tika izmēģinātas visas piedāvātās platformas, veidojot mācību video ar papildus jautājumiem, krustvārdu mīklas, laimes ratus, dažāda tipa testus un citus interesantus materiālus.

 

Šo divu nedēļu laikā tika tuvāk iepazīta Itālijas kultūra, apgūtas jaunās metodes un darbošanās ar dažādām platformām un, protams, dibināti kontakti un sadraudzība ar kolēģēm no Eiropas Savienības valstīm turpmākai skolēnu un skolotāju sadarbības projektu veikšanai. Bija interesanti dalīties pieredzē un iepazīt Spānijas, Portugāles, Itālijas izglītības sistēmas vadlīnijas.

Spilgtas emocijas iegūtas divās ekskursijās. Pirmajā, 90 minūšu garajā gājienā ar gidi, tika iepazīta Florence ar tās vēsturi, interesantiem faktiem, arhitektūru un slavenākajiem kultūras pārstāvjiem. Bet pirmās nedēļas nogali vainagoja brauciens uz trim Toskānas neaizmirstamajām pilsētām – Pizu (Pisa), San Džimiāno (San Gimignano) un Sjenu (Siena).

Pati Florence ar tās arhitektūru un neskaitāmajām skulptūrām, kā milzīgs muzejs, apbūra katru dienu. Florences Doms (Santa Maria del Fiore), Sinjori laukums (Piazza della Signoria) un Florences vecākais tilts (Ponte Vecchio) ir tikai daži mūsu kultūras ceļojuma pieturpunkti. Neatstāti bez uzmanības Florences muzeji: Galileo Galileja muzejs (Museo Galileo), interaktīvais Leonardo da Vinči muzejs (Leonardo interactive Museum) un, protams, Florences pērle – Ufici galerija (Uffizi Gallery). Šī pieredze un emocijas saglabāsies uz visu mūžu!

Esam pateicīgas par iespēju piedalīties ERASMUS+ projektā, gūt jaunu pieredzi, zināšanas, prasmes un kompetences izglītības jomā, jaunus draugus un sadarbības partnerus, apzināties sevi kā daļu no ES, kā arī iepazīt vienu no skaistākajām Eiropas pilsētām.