Dalība Erasmus+ projektā “Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei”

    Vilces pamatskolas pirmsskolas skolotāja Ilze Kanišauska 2019. gada decembra pirmajā nedēļā devās uz Slovēniju, kur piedalījās Erasmus+ rīkotajā projektā "Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei".

    Decembra pirmajā nedēļā piedalījos Erasmus+ rīkotajā projektā “Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei”. Es devos uz Slovēniju mācīties un gūt jaunu pieredzi ārzemēs. Uz Slovēniju devāmies 5 skolotājas no novada skolām. Šajā projektā piedalījās arī skolotājas no Francijas, Horvātijas un Slovēnijas. Mūsu tēma, ko apguvām, bija “Radošā domāšana”. Šis kurss notika mācību centrā “Primera”, kurā mums katru dienu notika mācību prezentācijas, darbs grupās, saistībā ar domāšanu. Ciemojāmies arī kādā Slovēnijas skolā, kurā bērni mums pastāstīja, kā viņiem tiek organizēts domāšanas klubiņš, un ko viņi tur dara. Paguvām arī redzēt skaistas vietas Slovēnijā. Ieguvu jaunu pieredzi, iespaidus un pozitīvas emocijas.

Vilces pamatskolas pirmsskolas skolotāja Ilze Kanišauska   

Erasmus+ “Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei”