Dalība Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolas sektora mobilitātes projekts „Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei”

Arī pandēmijas laikā var ceļot, tikai nedaudz savādāk - virtuāli.

(Nr.2019-1-LV01-KA101-060112)

Vilces pamatskolas pirmsskolas skolotāja Liene Rimšāne piedalījās tiešsaistē: 15.03.; 17.03.; 18.03. no plkst.13.00 – 17.00, kur klausījās pasniedzējas Cristina Salvatori lekciju par «Montessori and Reggio Emilia Approach».

Saprotams, ka virtuālā mobilitāte nevar tikt salīdzināta ar klātienes dalību kursos, bet savu artavu pedagoga profesionālai attīstībai un pilnveidei tā sniedza.