Atbalsts bērniem no tām ģimenēm, kuras skārusi Covid-19 izraisītā krīze

Saskaņā ar 2020.gada 31.marta Jelgavas novada domes ārkārtas sēdes lēmumu,  Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu, tajā skaitā, pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru ģimenes finansiāli ietekmējusi Covid - 19 vīrusa izraisītā krīze, tiks sniegts atbalsts ēdināšanai – pārtikas paka reizi nedēļā.

 

Pārtikas paka izglītojamajam tiek piešķirta TIKAI ārkārtējās situācijas laikā.

 

 

Lai saņemtu atbalstu bērni no tām ģimenēm, kuras skārusi Covid-19 izraisītā krīze, vecākiem (vai to likumiskajiem pārstāvjiem) ir jāaizpilda un jāiesniedz Iesniegums13.46 KB (pielikumā) elektroniski (E-klasē vai uz skolas/direktora e-pastu) vai papīra formātā (iemest skolas pastkastītē). Pēc saņemtā iesnieguma izglītības iestāde sazināsies ar vecāku par atbalsta sniegšanu izglītojamajam.

 

Pārtikas pakas tiks piegādātas izglītības iestādēs, kas organizēs to izsniegšanu saviem izglītojamajiem. Izglītības iestādes katru nedēļu līdz ceturtdienai aktualizēs pārtikas paku skaitu, ņemot vērā saņemtos vecāku iesniegumus. 

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt Izglītības pārvaldes speciālistei I.Brakmanei, tālr. 25707966.

 

Lūgums sekot līdzi aktuālai informācijai E- klasē.