Ārpusstundu pasākumi Vilces pamatskolā

08.-19.01. Kl.audz stundu ietvaros 2018.gada veiksmes simbola ‘’Droša vide’’- zīmējumu izstādes veidošana

19.01. “Barikāžu laiks’’- atceres pasākums

23.01. Folkloras kopas ‘’Rukūzīte’’ pēcpusdiena kopā ar dalībnieku vecākiem

26.01. T.dz. konkurss ‘’Lakstīgala’’ 1.kārta novadā, Ozolniekos

…01. Popiela 1.-4.kl. Augstkalnes vsk.