Āra nodarbība 6.klasei “Meža mantojums” (11.05.2021)

Kad Vilces gravā saulstari kutina cēlajam Baronam Zaķim deguna galu,
Es saucu bariņā Saules zaķēnus, traucam aši visi uz Zaķu pļavu…


11.maijs - diena, kad Vilces Dabas parka takās zibsnīja, dzirkstīja un sprēgāja 6.klases Saules zaķēni. Nedomājiet gan, ka viss izvērtās nenopietni…

Āra nodarbības “Meža mantojums” mērķi bija nostiprināt skolēnu prasmes atlasīt nepieciešamo informāciju klausoties, mācīt skolēnus efektīvi sastādīt darbības plānu izvirzītā uzdevuma izpildes realizēšanai, kā arī nepieciešamo vēstures un matemātikas zināšanu aktualizēšana, to praktiskā lietošana.

Viss sākās ar lielu prieku, baudot vizbulīšu ziedēšanas neprātu un svaigo parka zaļumu. Kad takas aizveda līdz Vilces pilskalnam, atsvaidzinājām zināšanas par šīs vietas senvēsturi, klausoties vēstures skolotājas Aivas Ozoliņas stāstījumā. Noskaidrojām Vilces pilskalna augstumu virs jūras līmeņa, salīdzinājām to ar Gaiziņkalna augstumu, un tad jau kājas pašas nesa uz Zaķu pļavu. 

Barons Zaķis deva mājienu noskaņoties nopietnam darbam. Un kā nu ne – lieta ļoti svarīga! Izmantojot matemātikas zināšanas, jāatrisina sens konflikts starp pirmā Vilces muižas īpašnieka, barona Mēdema un viņa izredzētās Annas Keizerlingas dzimtām. Divās vienādās daļās jāsadala koksne (tās tilpums), ko var iegūt meža apgabalā Vilces upes krastos blakus Zaķu pļavai. Citādi nevar tapt Mēdemu - Keizerlingu alianse, kuras ģerbonis vēl šodien skatāms muižas ieejas portālā.

Kā jūs domājat, vai mēs to paveicām? Protams! Un daudz ko jaunu vēl iemācījāmies!

Mērījām koku stumbru apkārtmēru bez mērlentes, izmantojot rokas garumu (to gan katram pašam vajadzēja prast noskaidrot). Mācījāmies vizuāli novērtēt koka stumbra augstumu tiktāl, cik tas derīgs koksnes iegūšanai. Šādi tika izmērīti un novērtēti ne tikai upes krastā augošie koki, bet pat vētras skarti stumbri, kas kā savdabīgi tilti saguluši pāri upei. Tas bija aizrautīgs uzdevums, daudz iešanas, skriešanas, un drīz vien darba lapas pildījās mērījumiem, kurus vajadzēja apkopot tabulā, labi padomājot arī par mērvienību pareizu lietošanu. Vēl kas – aptverot koku stumbrus savām rokām, sasmēlāmies sev dzīvības enerģiju!

Tad sākās atbildīgākais process – izmantojot formulas, veikt nepieciešamos aprēķinus. Atkārtojām zināmās formulas, mācījāmies jaunas. Izskaitļojām koku stumbru rādiusus, pēc tam stumbru tilpumu, pieņemot, ka tiem ir cilindriska forma. Visbeidzot skaitļošanas procesa galvenais koordinators Ralfs deva komandu aprēķināt meža apgabalā esošo koku stumbru (koksnes) kopējo tilpumu. Kad tas bija paveikts, atlika vien sadalīt divās vienādās daļās. Kāds gandarījums – nu vairs nekādu mantisku konfliktu! Mēdemu – Keizerlingu alianse var zelt un plaukt!

Pateicām paldies Baronam Zaķim par uzmundrinājumu. Ko tur liegties – bijām piekusuši, bet ar labi padarīta darba sajūtu. Sasarkuši, laimīgi un apmierināti atgriezāmies skolas teritorijā. Lai top jauni piedzīvojumi!


Ināra Vasiļevska,
6.klases audzinātāja, matemātikas skolotāja