Āra nodarbība 2.klases skolēniem

      Nedaudz vēl pavēsā, bet pavasarīgā un saulainā 15.aprīļa rītā 2.kl.skolēni kopā ar kl. audz. Allu Ozolu un matemātikas skolotāju Sarmīti Vjateri tikās pirmajā klātienes āra nodarbībā, kas bija saistīta ar dažādiem mācību priekšmetiem - latviešu valodu, matemātiku, dabaszinībām utt.

 

      Vispirms ar lielu prieku un sajūsmu pēc tik ilga neredzēšanās laika, visi pulcējāmies pie skolas, ievērojot visus epidemioloģiskos piesardzības pasākumus- bija gan maskas, gan arī 2 m distance. Sveicām neapsveiktos jubilārus, bērni dalījās katrs savā priekā , ar saviem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem.

     Tad visi priecīgi un draudzīgi devāmies pa Barona taku uz Zaķu pļavu. Bērniem tika dots uzdevums pa ceļam uzmanīgi vērot un pētīt dabu -  pirmās pavasara puķītes, tikko modušos kukainīšus, ieklausīties apkartējās skaņās un putnu balsīs, kā arī vērot kokus un pamanīt izmaiņas dabā pavasarī.

     Secinājām - kāds neizsakāms skaistums ir dabā zilo vizbulīšu ziedēšanas laikā, kad visapkārt plešas zils puķu paklājs!

    Iepazinām un izpētījām arī līdz šim mums nepazīstamu puķu sugu- cīrulīšus!

   Nonākot Zaķu pļavā, bērniem tika doti uzdevumi rotaļu veidā par lietvārdu: nosaukt dzīvas un nedzīvas būtnes, ko saskatīja parkā, priekšmetus, parādības utt.

    Interesantus, radošus matemātiskus uzdevumus un spēles organizēja arī sk. Sarmīte. Sadaloties bērniem grupās, no dažādiem dabas materiāliem bija jāizveido katram sava ģeometriskā figūra, un katrai grupai bija tā jāprezentē .

    Tālāk sekoja dažādas jautras rotaļas un sporta spēles, kuras organizēja arī paši bērni! Laiks paskrēja ļoti ātri !

  Pie skolas braucējus jau gaidīja ‘’busiņš’’. Bērni negribīgi šķīrās, bet, lai atkal satiktos!  Savā skolā, savā klasē, ar saviem skolasbiedriem un skolotājiem!

                                                           Uz drīzu tikšanos! 

                                                                                               Skolotāja Alla