9.KLASES IZLAIDUMS - 2023 VILCES SKOLĀ

Un atkal sirmā Vilces muiža rāmi, vēlīgi noskatās, kā putnēni ievingrina spārnus tālam lidojumam, ko sauc par dzīvi.

Tik maģiski, gaiši, Saulgriežu enerģijas piepildīti bija 9.klases izlaiduma mirkļi.

Prieks un lepnums par to, ka pēc izaicinājumiem pilnā attālināto mācību laika visi 9.klases skolēni piedalījās centralizētajos eksāmenos par vispārējo pamatizglītību un apliecināja savu zināšanu un prasmju atbilstību, sekmīgi tos nokārtojot.

Apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma LAURA BEĻKUS, NORBERTS BLEIDELS. ANNA ELĪZA KANIŠAUSKA, KRISTERS EDGARS LĪDAKS, ARIANS KĻIMOVIČS, MĀRIS JĀNIS ZUMENTS, AGNESE ZUMENTE.

Absolventi teic lielu paldies savām audzinātājām LĪGAI PETUHOVAI un ZANDAI REINVALDEI par sirdsgudrību, SKOLOTĀJIEM par sapratni un iejūtību, VECĀKIEM par rūpēm un atbalstu ceļā uz pirmā izglītības dokumenta iegūšanu.