1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

20.janvārī  valstī atzīmē 1991.gada janvāra barikāžu  atceres dienas, šogad jau 32.gadadienu. Barikāžu aizstāvju miers, nelokāmība un varonība nosargāja mūsu valsts neatkarību no padomju impērijas.

Arī Vilces skolā ,tāpat kā citur Latvijā , notika atceres pasākums. Skolēni pulcējās  pie Mīlestības  kalniņa Vilces parkā pie iekurtā ugunskura un klausījās  vēstures skolotājas Aivas Ozoliņas  skaidrojošo stāstījumu par barikāžu dienām 1991.gadā. Pasākumā piedalījās arī viesis ,barikāžu laika aculiecinieks un dalībnieks, LLU Veterinārās fakultātes darbinieks Aivars Alksnis. Mūsu viesis dalījās atmiņās par tā laika notikumiem un piedzīvojumiem Rīgā barikāžu  dienās. Klātesošie varēja arī aplūkot fotogrāfijās fiksētos notikumus. Cienāties ar siltu zāļu tēju.

 

 

Vilces pamatskolas ārpusklases darba organizatore  M. Kozule.