Aktualitātes

ZAĻĀS KLASES LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

ZAĻĀS KLASES LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Vilces pamatskolas Skolēnu pašpārvalde kopā ar brīvprātīgajiem palīgiem no 4.-9.klasēm septembrī uzsāka un turpināja Zaļās klases labiekārtošanas darbus.

Lasīt vairāk
PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS UZ IGAUNIJU

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS UZ IGAUNIJU

  Laika posmā no š.g. 2.10. līdz 6.10. pirmsskolas skolotāja Dace Jakuška Eiropas Savienības Erasmus+ akreditācijas skolu izglītībā, ko īsteno Jelgavas novada Izglītības pārvalde konsorcijā ar novada izglītības iestādēm ietvaros, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju, kur vēroja kolēģu darbu Juri pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Vosukese Lasteaed.

Lasīt vairāk
KARJERAS NEDĒĻAS PASĀKUMS “GODA VIESIS”

KARJERAS NEDĒĻAS PASĀKUMS “GODA VIESIS”

No š.g. 16.-20.oktobrim Latvijas skolās notika Karjeras dienas. Arī Vilces skolā Karjeras nedēļas laikā tika īstenoti vairāki pasākumi karjeras izglītībā.

Lasīt vairāk
SKOLĒNU SALIEDĒŠANAS ĀRA  AKTIVITĀTES

SKOLĒNU SALIEDĒŠANAS ĀRA AKTIVITĀTES

Vilces pamatskola piedalās iniciatīvu projekta “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai” programmas “KONTAKTS” īstenošanā. Programmas ietvaros oktobrī notika skolēnu saliedēšanas āra aktivitātes, kuras novadīja Aktīvās Atpūtas Tūrisma grupa „EŽI”. Pasākuma mērķis bija: uzlabot skolēnu savstarpējās attiecības, uzticēšanās un sadarbības prasmes; darbojoties fiziskajās aktivitātēs un stiprinot savstarpējās attiecības, apgūt jaunas iemaņas, tai skaitā arī IT prasmes, piedzīvot vēl nebijušas emocijas, veicot kopā dažādus uzdevumus.Aktivitāšu programma tika sastādīta 4.-9.klašu skolēniem ar nolūku darboties četrās komandās. Komandu dalībniekiem bija jāspēj sadarboties gan fiziskas veiklības, gan atjautīgas rīcības uzdevumos. Vajadzēja prasmīgi sadalīt pienākumus, izplānot stratēģiju, spēt darboties komandā. Pasākums tika īstenots arī kā viena no Karjeras nedēļas aktivitātēm, iesaistot sadarbības un IT prasmju nostiprināšanā Vilces skolēnus.   Vilces pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes koordinatore Marita Kozule.

Lasīt vairāk
Militāro spēļu un aktivitāšu diena Tīsu jaunsargu bāzes teritorijā

Militāro spēļu un aktivitāšu diena Tīsu jaunsargu bāzes teritorijā

Septembra sākumā Vilces pamatskolas skolēni aktīvi darbojās āra nodarbībās Tīsu jaunsargu bāzē. Pasākums vienlaicīgi bija kā Adaptācijas diena, uzsākot mācību gadu. Militārās stafetes un aktivitātes vadīja Jelgavas novada jaunsardzes instruktori, Vilces un Sesavas skolu skolēni. Aktivitāšu mērķis bija uzlabot skolēnu komunikācijas, sadarbības un atbildīgas rīcības un lēmumu pieņemšanas prasmes. Skolēni darbojās jauktajās komandās no 1.-9.klasei. Komandu sastāvu palīdzēja komplektēt arī skolas pašpārvaldes dalībnieki.

Lasīt vairāk